ЗАЩО ПРЕПАРАТЪТ Е БЕЗВРЕДЕН И НЯМА СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ?

Въпросът, най-често задаван от лекари и клиенти, е: “Как да сме сигурни, че йодът в новия препарат „Микстура син йод“ действа само върху патогенните организми, без да атакува собствените ни клетки?“

Прилагаме ви научно обоснования отговор на д-р Анна Драгоева – научен консултант на проекта „Микстура син йод”, Европа:

Едно от основните предназначения на хранителната добавка „Микстура син йод“ е активирането на имунитета – перфектния, уникален инструмент, който пази нашето здраве. Имунната ни система се отличава с изключително точни и съвършени механизми, които могат да изолират чужда клетка, съдържаща дори само един нуклеотид, различен от генома на собствения ни организъм. Добре известно е, че ключов фактор, управляващ човешкия имунитет, е щитовидната жлеза и ако тя бъде отстранена, цялата имунна система губи своята дееспособност. Причината за това е фактът, че в имунологично отношение  тироидеята действа като естествена бариера пред външните вмешателства: на всеки 17 минути кръвта, циркулираща в тялото ни, минава през нея и именно там йодът неутрализира проникналите в организма инфекциозни агенти. След всеки „17-минутен цикъл“ те стават все по-слабо активни до окончателната им гибел. Имайки предвид, че йодът се усвоява в клетките на щитовидната жлеза, то нейното оптимално функциониране изисква достатъчната наситеност на жлезата с ценния микроелемент.

Йодът в иновативния препарат „Микстура син йод“ е в положителна моновалентна форма с висока биологична активност (степен на окисление + 1). Това обстоятелство е от изключителна важност, тъй като чрез внасянето на органичен йод отпада необходимостта от неговата преработка в щитовидната жлеза, с което се елиминира рискът от възникването на редица нежелани патологии.

Принципът на йодния ефект в комплекса е следният: непосредствено след взаимодействието на една от активните му форми следва образуването на нова („йод хормон“, „йод мембрана“, „йод белтък“ и т.н.). Чрез механизмите на разпознаване и специфично химическо влияние новообразуваните йодни комплекси стават „свои“ за човешкия организъм. Те халогенират чуждородовите ДНК и РНК посредством заместване на водороден атом в пуриновите и пиримидиновите бази на инфекциозните извън- и вътреклетъчни молекули. В резултат от халогенирането (йодирането) новообразуваните биологични продукти вече не притежават характерните свойства на заразоносителите. Така препаратът „Микстура син йод“ в качеството си на имуномодулатор мобилизира цялата защитна система в борбата срещу практически целия микробиален пейзаж и то в хармония с естествения процес на активация, наблюдаван при появата и развитието на всеки имунен отговор.

Тоест – посредством приложението на микстурата избирателно се въздейства само върху патогенните причинители, но не и върху соматичните клетки на човешкия организъм.

Хранителната добавка „Микстура син йод“ се характеризира и с друго съществено предимство. Факт е, че активността на антиинфекциозните лечебни средства  намалява с времето като резултат от създаването на лекарствена резистентност. С приложението на новия уникален йоден комплекс феноменът на биологичната съпротива е успешно преодолян, тъй като не се изработва устойчивост към моновалентната активна форма на йода. Това ценно качество на препарата позволява неговото постоянно, безопасно и ефективно използване.