ВАЖНО И ПОЛЕЗНО ДА СЕ ЗНАЕ ЗА МИКСТУРА СИН ЙОД

Новият препарат МИКСТУРА СИН ЙОД е разработен след дългогодишни изследвания на авторитетен международен научен екип не като лекарство при сериозни аномалии на жлезата, а основно с профилактична цел за укрепване на имунитета и като подпомагащо лечебно средство при множеството нарушения, произтичащи от йодния дефицит в организма. Световната здравна организация препоръчва ежедневна употреба на йод за превенция в количества, стриктно спазени в нашите указания за употреба на продукта по съответните възрастови групи. Това са и нормите, на базата на които препаратът е регистриран в България. Ето защо приемът на МИКСТУРА СИН ЙОД е препоръчителен и за неговото използване не се налагат предварителни клинични изследвания /определяне на йоден статус/.

Посочените от нас профилактични дози осигуряват меко, плавно подаване на йод в организма и по този начин неговото действие изпълнява ролята на балансьор, допринасящ за необходимото равновесие в производството на тироидните хормони. Риск от предозиране няма, тъй като йодното депо е локализирано в черния дроб, който прецизно подава на щитовидната жлеза само необходимото количество йод. Ролята на този орган по отношение на йода е като на прецизен датчик – разпределител.

Друго съществено обстоятелство е фактът, че в препарата йодът присъства под специфична форма с висока биологична активност, в резултат на което не се налага преработката му в щитовидната жлеза, а вграждането на тази форма в молекулата на полизахарида нишесте води до пълната загуба на токсичното му въздействие в организма. Тези основни преимущества характеризират МИКСТУРА СИН ЙОД като съществено различен препарат от съществуващите днес йодни аналози.

Клинични изследвания, т.е. проверка на йодния статус е задължителен, но това са случаите при хора с тежки патологични промени във функционирането на щитовидната жлеза, които имат своите характерни, алармиращи симптоми. За подпомагане лечението на тежките функционални промени терапевтичната схема на нашия препарат е напълно различна от указаните дози за профилактика, но тя се осъществява единствено под пълен лекарски контрол.

Трябва да се има предвид и това, че нарушенията в дейността на щитовидната жлеза далеч не са единствените и най-страшни последствия от йодния дефицит. От ежедневно постъпващия в организма безопасен йод част отива за синтезиране на тиреоидните хормони, по-голямата част е необходима за извеждане на токсините от организма и за ново клетъчно образуване. От което следва, че и при добри резултати-анализи на щитовидната жлеза не означават, че организмът няма нужда от йод. Почти толкова йод, колкото е необходим на щитовидната жлеза, е нужен и за поддържане здравето на млечните жлези, в по-малки количества и на всички останали органи.

Не се страхувайте да използвате препарата МИКСТУРА СИН ЙОД в посочените от нас дози, те са много по-ниски от обявената за безопасна от Световната здравна организация ежедневна доза йод – 1000 мкг. А според научното мнение на американският професор по Акушерство,Гинекология и Ендокринология Dr. Abraham Guy:“Тайната за японското здраве и дълголетие се крие във високите количества йод – от 1000 до 13 000 мкг дневно и именно това спасява японците не само от рак на млечната жлеза, гушата, захарния диабет, високото кръвно, инфаркти и инсулти, но и удължава живота им средно до 83 години“.

С уважение,
Д-р Анна Драгоева
Научен консултант на проекта „Микстура син йод“, Европа