„МИКСТУРА СИН ЙОД” – ПРЕОБРАЗИТЕЛНАТА СИЛА НА ЙОДА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Йодът в обичайната си молекулярна структура е силно токсичен за вътрешно приложение, поради което обхватът на медицинската му употреба е доста ограничен. Но науката и нейните светли умове намират верните решения. В препарата МИКСТУРА СИН ЙОД йодът е в специфична форма – положителна моновалентна, с висока биологична активност. Тя не изисква преработка в щитовидната жлеза и този факт е много съществен, тъй като процесът на йодното преработване  в жлезата води до редица възникващи патологии. Биологично активният йод в микстурата, вграден в молекулата на полизахарида нишесте, не само съхранява и усилва свойствата си, но и губи изцяло своето токсично действие.

Значението само на този факт за медицината е неоценимо. Така, при това иновативно съчетание на древното лечебно наследство със съвременното научно познание, се създава йодният препарат от ново поколение МИКСТУРА СИН ЙОД – хранителна добавка с доказано високоефективен обширен спектър на действие, успешен способ за преодоляване на йодния дефицит и могъщ антисептик срещу целия патогенен пейзаж.

Уникалността на МИКСТУРА СИН ЙОД е резултат от комбинирането на биологично активната форма на йод с полимерното съединение нишесте, янтарна киселина и витамин РР. Всеки един от тези компоненти притежава качества със забележителна практическа стойност, но обединяването им в комплекс засилва техните свойства, като запазва всички ценни характеристики на йода, при това с абсолютно нетоксично въздействие върху човешкия организъм. Уникалността на разработения продукт се състои и в това, че неговата ефективност се основава на характеристиките и действието на естествените съединения в човешкия организъм. Тяхното използване оказва регулаторно-профилактично влияние върху различните органи, тъкани и системи, а комплексът МИКСТУРА СИН ЙОД практически дава възможност на йода активно да взаимодейства с тези съединения на всяко едно ниво от устройството на човешкия организъм.

Тези изключителни достойнства  осигуряват на препарата МИКСТУРА СИН ЙОД преумущества, недостижими за други йодни препарати.

Основното предназначение на МИКСТУРА СИН ЙОД е свързано с:

– отстраняване на йодния дефицит;

– подобряване на умственото и физическо развитие при децата;

– укрепване на имунната система.

ЙОДЕН ДЕФИЦИТ – КАКВО ОЗНАЧАВА И ЗАЩО Е ОПАСЕН? 

„Диригентът на основната обмяна” – така наричат специалистите щитовидната жлеза. Функционирайки нормално, тя ни зарежда с бодрост и добро настроение през целия ни живот. Вече посочихме значимостта на нейните хормони, както и жизненоважната роля на йода като субстрат за тяхната синтеза. Но когато йодът в организма е недостатъчен, жлезата не се справя със своето предназначение и започват нежеланите нарушения. Йодният дефицит e най-разпространената причина за мозъчни поражения, умствено изоставане, нарушаване на психичното здраве и е основен рисков фактор за развитието на редица патологии при всички възрастови групи, които изискват незабавно лечение. Ето защо разнообразните благотворни ефекти на йода върху човешкото здраве са немислими при наличието на хронична йодна недостатъчност в организма. Поради тази причина йодният дефицит е критически значим и глобален проблем на общественото здраве и неговата профилактика е във фокуса на международните организации с цел въвеждане на ефективни стратегии за устойчивото му елиминиране.

През 1983 г. Световната здравна организация прие термина „йоддефицитни заболявания”, чиито диапазон на проявления е широко обхватен и води до тежки последици. По данни на световната статистика през последните десетилетия броят на хората с болести, причинени от йодната недостатъчност, е драматично нарастнал. Днес близо 2 милиарда души  в света, от които 360 млн. европейци, страдат от заболявания, свързани с йодния дефицит. България не е изключение – у нас над 400 000 българи, и то само на възраст между 12 и 18 години, са диагностицирани с намалена функция на щитовидната жлеза. Ето защо, напълно обосновано и отговорно, в Европа учени от 28 държави обявиха война на йодния дефицит чрез реализация на проекта EUthyrod, чиято цел е откриването на адекватни мерки за радикалното решение на този тежък проблем. Негативните последствия от йодния дефицит са множествени, но главните му усложнения са свързани с две жизненоважни за човешкото здраве насоки: смущения в мозъчната дейност и отслабване на имунната система.

 

ЙОДЪТ – ЗАЛОГ ЗА НОРМАЛНА МОЗЪЧНА АКТИВНОСТ И ОПТИМАЛНО УМСТВЕНОТО И ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА

Йодът е изключително важен за формирането на централната нервна система и интелектуалния потенциал, а оттам и за човешката еволюция. Приемането на йод по време на бременност осигурява правилното скелетно развитие на плода и нормалното формиране на бъдещото здраве на детето и майката. Дори лекият дефицит на йод по време на бременност се асоциира с нарушено умствено развитие на детето и може да повлияе отрицателно върху мисловните му способности и формирането на основни познавателни функции. Тази тенденция определено ще се засилва в бъдещето и има сериозни основания за това. Ето защо, една от основните цели на масовата йодна профилактика е всяка жена да влезе в бременността си с адекватен йоден прием, съответно с нормален тиреоиден статус. Медицинската статистика потвърждава, че йодният дефицит е водещата причина за предотвратима умствена изостаналост и редица психични отклонения. Доколкото коефициентът на интелигентност е пряко свързан с йода, то неговият недостиг предизвиква  смущение в развитието на мозъчните структури и като следствие води до намаляване на мисловния капацитет при децата, слаба концентрация, ниска интелектуална мотивация, хиперактивност, аутизъм и други тежки нарушения. Все повече научни трудове разкриват сериозността на този проблем, чиято актуалност не бива да бъде подцeнявана и който, ако не бъде разрешен, ще се отрази пагубно на човешката цивилизация. Дали кодът за успешното справяне с тази заплаха не е именно безценният йод?

 

ЙОДЪТ – ГАРАНТ ЗА СИЛЕН ИМУНИТЕТ

Инфекциозните взривове с нови и все по-агресивни източници на болести са част от съвремието ни. Фактически днес светът живее в постоянно състояние на инфекциозна обсада и остава само крачка до пандемична катастрофа в глобален мащаб. Медицинските специалисти отчитат, че антимикробната резистентност е нарастващ световен проблем, който до 2050 г. се очаква да е отговорен за смъртта на повече хора, отколкото сърдечно-съдовите или ракови заболявания.

Учените обикновено след дълги проучвания натрупват някакви знания относно все по-разнообразните патогенни агенти и механизма на тяхното действие. Рядко на пазара се появяват и медикаменти с адекватен отговор на новопоявилите се заболявания. В последните години техният брой дори намалява, защото създаването, особено на противовирусни препарати и ваксини, е продължителен и скъп процес. Ето как „лекарствената безизходица“, агресивността на патогенните организми, тяхната постоянна изменчивост и нуждата от намирането на спешно решение насочват усилията към профилактиката за укрепване на имунитета – нашата естествена броня срещу болестната заплаха!

Факт е, че всеки организъм със силен имунитет не допуска инфекция в себе си. Крепката имунна система не само определя здравето на нашето тяло, но и психическото ни състояние. Затова превенцията срущу богатия набор от инфекциозни „нашественици“ трябва да започне с укрепването наимунната ни система. Особено в настоящия момент на рязко нарастваща проява на разнообразни остри респираторни заболявания, поразяващи  горните дихателни пътища. В групата на техните патогенни източници влизат всички вирусни инфекции, като една от най-агресивните и разпространени е грипната.

Антибиотиците не въздействат на грипните причинители и поради тази причина се прилагат главно симптоматични лекарства, а като най-сигурно профилактично и лечебно средство се пропагандира и използва противогрипната ваксина. Напълно логично обаче се поставя въпросът относно нейната ефикасност, тъй като грипните вируси мутират изключително бързо и това им свойство създава трудно преодолима бариера за всяко успешно лечение. Мотивираната алтернатива в този сложна ситуация е активирането на природната ни отбранителна система – собствения ни имунитет. За щастие  имунната ни система е така перфектно устроена, че успешно се справя с чуждите интервенции. Йодът, който се усвоява в клетките на щитовидната жлеза, е мощен патогенен убиец. Жлезата в имунологично отношение действа като естествена бариера: на всеки 17 минути кръвта, циркулираща в тялото ни, минава през нея и там секретираният йод неутрализира навлезлите в организма инфекциозни агенти. След всеки „17 минутен цикъл“, те стават все по-слабо активни до окончателната им гибел, но само при условие, че щитовидната жлеза е достатъчно наситена с йод.

Той мобилизира цялата защитна система и то в хармония с естествения процес на активация, свързан с появата и развитието на имунния отговор.